Khoahocphothong online dating

Rated 3.88/5 based on 807 customer reviews

Nói như Gorki: “Tục ngữ diễn đạt rất hoàn hảo toàn bộ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm xã hội lịch sử của nhân dân lao động”. 1965, tập I, trang 229) Đồng thời tục ngữ cũng biểu hiện thái độ ứng xử và tình cảm của nhân dân đối với những vấn đề của cuộc sống. Hai bên hai dãy hàng hương Ở giữa hàng nhiễu em thương hàng nào?Tục ngữ thể hiện một phần quan trọng của tư liệu khoa học dân gian và triết lý dân gian. Thương em phát dại phát khờ Đang ăn đũa rớt bao giờ không hay Cầm kéo quên cắt quên may Cầm ve quên rượu, cầm khay quên trầu Cầm đèn quên bấc quên dầu Cầm trang sách đọc quên đầu quên đuôi Cầm cân quên giá quên lui Cầm tiền mà xỉa không biết mấy mươi một tiền Thương em nhất dại nhì điên.

Tục ngữ thiên về biểu hiện trí tuệ của nhân dân trong việc nhận thức thế giới, xã hội và con người. Từ ngày ta phải lòng mình Bác mẹ đi rình đã mấy mươi phen Làm quen chẳng được nên quen Làm bạn mất bạn ta liền quên nhau.

Mỗi câu tục ngữ đều dùng hình ảnh, sự việc, hiện tượng cụ thể để nói lên ý niệm trừu tượng, dùng cái cá biệt để nói lên cái phổ biến vì vậy ở mỗi câu tục ngữ thường có hai nghĩa: nghĩa đen (nghĩa hẹp) và nghĩa bóng (nghĩa rộng). Lấy anh thì sướng hơn vua Anh đi xúc giậm được cua kềnh càng Đem về nấu nấu rang rang Chồng chan vợ húp lại càng hơn vua.

Cái cụ thể, cá biệt tạo nên nghĩa đen; cái trừu tượng, phổ biến tạo nên nghĩa bóng. Mẹ ơi con muốn lấy chồng Con ơi mẹ cũng một lòng như con Mẹ ơi con đã có thai Con ơi mẹ cũng được vài tháng nay Mẹ ơi con đẻ hôm nay Con ơi mẹ cũng đẻ ngay bây giờ.

Tóm lại cũng như ở tục ngữ, qua ca dao có thể thấy rõ hiện thực, tức là “cái vốn có”.

Nếu tục ngữ thường dừng lại ở nhận thức “cái vốn có” thì ca dao lại thường tiến thêm một bước nữa rất quan trọng là bộc lộ nguyện vọng của nhân dân đối với việc cải tạo hiện thực. Được mùa lúa, úa mùa cau Được mùa cau, đau mùa lúa 8.

Leave a Reply